Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

definities

verkoper: by-bar e-com b.v.

  • Gevestigd aan de van Schootenstraat 19, 4835 CJ Breda, Nederland
  • Geregistreerd onder nummer: 89149564
  • BTW-nummer: NL864893644b01
  • Adres: van Schootenstraat 19, 4835 CJ Breda, Nederland
  • E-mailadres: service@by-bar.nl
  • Telefoonnummer: +31(0) 76 3030900
  • Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag (09.00 – 17.00 uur)

Koper: een natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die niet handelt in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, met wie verkoper een overeenkomst sluit.

Bestelling: een door koper geplaatste bestelling volgens de procedure omschreven in artikel 2.1 voor de levering van één of meerdere producten.

Product: een by-bar product dat de verkoper op de website te koop aanbiedt. Koopprijs: de op de website aangegeven prijs voor een product, inclusief btw. Overeenkomst: de bestelling, die de verkoper als zodanig heeft aanvaard. Website: www.shop-by-bar.com

artikel 1. toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen tussen koper en verkoper met betrekking tot het gebruik van de website, waaronder de aan- en verkoop van een product op of via de website.

1.2

De koper garandeert dat hij of zij: 18 jaar of ouder is; niet handelend in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

artikel 2. totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

2.1

Een overeenkomst tussen koper en verkoper komt uitsluitend tot stand door aanvaarding door verkoper van een bestelling (het aanbod) van koper die op of via de website is geplaatst op de volgende wijze:

- De koper heeft het product geselecteerd gewenst in de gewenste stijl, kleur en maat en heeft het product aan de winkelwagen toegevoegd;

- De koper heeft de volgende stappen gevolgd en voltooid:;

  • Stap 1: de koper heeft de bestelling gecontroleerd.
  • Stap 2: de koper heeft de betaling geselecteerd gewenste wijze en eventueel een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling heeft gedaan.

- De bestelling is geplaatst.

- De koper ontvangt op elektronische wijze een bevestiging van de geplaatste bestelling. Indien de verkoper de bestelling heeft geaccepteerd, stuurt de verkoper de koper zo spoedig mogelijk na het plaatsen van de bestelling een bevestiging per e-mail.

Alle op de website getoonde producten worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Dit betekent dat, hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de website de voorraadbeschikbaarheid weergeeft, elk product dat op de website wordt weergegeven mogelijk niet langer beschikbaar is voor aankoop.

Kleine kleurafwijkingen en andere variaties van de producten zijn mogelijk en zijn te wijten aan verschillen in de beeldopname en weergavetechnologieën, evenals om andere redenen. by-bar is voor dergelijke afwijkingen en variaties niet aansprakelijk. Aan typefouten, productbeschrijvingen of kennelijke fouten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2

De verkoper heeft onder meer het recht om de door de koper geplaatste bestelling te weigeren:

- (Een) product(en) wordt/worden weergegeven op het platform, maar is/zijn niet langer beschikbaar;

- Als productadvertenties op het platform een (schijnbare) fout bevat, b.v. B. als de juiste prijs niet wordt weergegeven of de producten op een andere manier verkeerd worden beschreven of verkeerd worden voorgesteld;

- Als we om een technische reden uw bestelling niet kunnen verwerken;

- Als de totale waarde van de bestelling hoger is dan € 2.500,-;

- Als de gegevens die koper heeft ingevuld onjuist en/of onvolledig zijn, of als verkoper redelijkerwijs mag twijfelen of dat het geval is;

- als de betaling van koper niet binnen de overeengekomen termijn is ontvangen;

- als koper al heeft betaald in het verleden niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan;

- als de koper in het verleden de door hem/haar geplaatste bestelling bij de verkoper niet heeft geaccepteerd en/of afgehaald;

- als er sprake is van een kennelijke vergissing of schrijffout fout, bijvoorbeeld in de prijzen aangegeven op de website.;

- Indien het gewenste afleveradres niet in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Italië, Denemarken, Portugal, Polen, Zweden, Finland of Griekenland.

De verkoper zal de koper zo snel mogelijk op de hoogte stellen als een bestelling niet wordt geaccepteerd.

artikel 3. leveringswijze en leveringsdata

3.1

aflevering vindt plaats door een door verkoper aangewezen vervoerder.

Bij een mislukte bezorgpoging gaat u ermee
akkoord dat de door ons met de levering belaste verzenddienst de producten ook
op een naburig adres of een adres in de buurt of bij een pakstation van de
verzenddienst kan afleveren en dat by-bar daarmee voldoet aan haar
leveringsverplichtingen voor de producten. De bezorgdienst zal u op de hoogte
stellen van de bezorging op een naburig adres/adres in de buurt of op een
pakstation.

3.2

na totstandkoming van de overeenkomst zal de verkoper de producten zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen verzenden naar het door koper opgegeven
adres, mits de volledige koopprijs door verkoper is ontvangen indien de koper
heeft gekozen voor vooruitbetaling en tenzij een langere leveringstermijn is
afgesproken.

Verzending vindt plaats op werkdagen,
uitgezonderd feestdagen op onze magazijnlocatie. Houd daarom rekening met de
feestdagen, inclusief eventuele nationale en/of regionale feestdagen, in het
land waar je woont

3.3

overeengekomen leveringsdata worden door verkoper zoveel mogelijk in acht
genomen. koper erkent echter dat de leveringsdata zijn gebaseerd op de aan
verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende omstandigheden
en, voor zover afhankelijk van prestaties te leveren door derden, op van de
door die derden aan verkoper verstrekte gegevens.

3.4

indien de aflevering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan binnen 14
dagen na het totstandkomen van de overeenkomst bericht. de koper kan de
overeenkomst dan kosteloos ontbinden totdat de bestelling wordt verzonden.

Aan de overschrijding van de levertijd kunt u
geen recht op schadevergoeding ontlenen.

3.5

het risico met betrekking tot beschadiging of vermissing van de producten gaat
op koper over vanaf het moment van bezorging.

artikel 4. prijs en betaling

4.1

de op de website vermelde prijzen zijn weergegeven in euro’s, zijn inclusief de
belasting toegevoegde waarde (btw) en exclusief verzendkosten. de verzendkosten
worden per overeenkomst in rekening gebracht. bij het plaatsen van de
bestelling en bij het bevestigen van de overeenkomst zal de totaal
verschuldigde koopprijs worden weergegeven.

4.2

verkoper kan de op de website weergegeven prijzen van tijd tot tijd aanpassen
zonder dat hier een kennisgeving voor is vereist. de weergegeven prijzen op het
moment van het plaatsen van de bestelling zijn de prijzen die onderdeel
uitmaken van de overeenkomst.

4.3

betaling vindt plaats via de op de website weergegeven mogelijkheden en dient
uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering van het product te geschieden.

4.4

de koper heeft de plicht om onjuistheden in de door de koper aan verkoper
verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de verkoper mede te delen.

4.5

bij overschrijding van de betalingstermijn is koper van rechtswege in verzuim
en is verkoper gerechtigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum de
wettelijke rente in rekening te brengen.

artikel 5. recht tot retour zenden

5.1

koper heeft het recht om het geleverde product binnen een periode van 14 dagen
na ontvangst van het product zonder opgave van reden op de door verkoper
aangegeven wijze terug te sturen mits het product ongedragen (kleding passen is
wel toegestaan), onbeschadigd en (voor zover mogelijk) in originele en
onbeschadigde verpakking is. bij gebruikmaking door koper van dit recht, zijn
de verzendkosten voor koper.

De eenvoudigste manier van retourneren, waar wij
de voorkeur aan geven, is echter de procedure beschreven in het gedeelte
"Retourneren" op de website, waarmee je ons zowel de herroeping meldt
als de producten naar ons terugstuurt.

De kosten van een retourzendingen zijn voor
rekening van de koper. Via het retourportaal kun je zelf kiezen welke manier
van retourneren je voorkeur kent. Houd er echter rekening mee dat de
verzenddienst je voor de retouroptie van je keuze, extra kosten in rekening kan
brengen.

Retourzendingen die niet zijn gemaakt in
overeenstemming met de bovenstaande instructies zijn voor uw eigen rekening en
risico.

Als je een Koopovereenkomst herroept tijdens de
vrijwillige retourperiode in overeenstemming met ons retour- en
herroepingsbeleid, zullen wij je uiterlijk veertien (14) dagen nadat wij het
(de) standaardproduct(en) hebben ontvangen terugbetalen ), alle reeds gedane
betalingen, inclusief verzendkosten (mits de geretourneerde
standaardproduct(en) de gehele bestelling vertegenwoordigen, en exclusief
eventuele extra kosten veroorzaakt door je keuze, indien beschikbaar, van een
andere geselecteerde verzendmethode als goedkoopste standaard verzendservice
die we aanbieden.) Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel
dat je voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij we een andere
methode met je overeenkomen; voor terugbetalingen worden geen kosten in
rekening gebracht.

 

5.2  Wettelijk
herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit koopcontract binnen
veertien (14) dagen zonder opgave van redenen te herroepen indien je aan
onderstaande verplichtingen voldoet:

De herroepingstermijn van veertien (14) dagen
gaat in op de datum waarop je of een derde partij, niet zijnde de aangewezen
koeriersdienst, de producten in bezit heeft/heeft genomen, of indien je
bestelling bestaat uit meerdere afzonderlijk geleverde producten, de datum van
levering van de laatste product(en) van je bestelling.

Om de herroepingstermijn na te leven, moet je ons
voor het einde van de termijn laten weten dat je gebruik maakt van het
herroepingsrecht.

Vervolgens moet je de producten in een geschikte
verpakking terugsturen of retourneren in overeenstemming met de bepalingen van
het Retour- en herroepingsbeleid

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je
ons (by-bar b.v. Customer Service, Intrekkingsafdeling, Van Schootenstraat 19, 4835
CJ Breda, Nederland) (bijv. per post, fax of e-mail) een  duidelijke verklaring over de herroeping van de
koopovereenkomst toezenden. Je kunt hiervoor gebruik maken van het
modelformulier voor herroeping dat als bijlage 1 bij deze inkoopvoorwaarden is
gevoegd. Het gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

De eenvoudigste manier van retourneren, waar wij
de voorkeur aan geven, is echter de procedure beschreven in het gedeelte
"Retourneren" op de website, waarmee je ons zowel de herroeping meldt
als de producten naar ons terugstuurt.

De kosten van een retourzendingen zijn voor
rekening van de koper. Via het retourportaal kun je zelf kiezen welke manier
van retourneren je voorkeur kent. Houd er echter rekening mee dat de
verzenddienst je voor de retouroptie van je keuze, extra kosten in rekening kan
brengen.

Retourzendingen die niet zijn gemaakt in
overeenstemming met de bovenstaande instructies zijn voor eigen rekening en
risico.

We laten je per e-mail weten zodra we je
retourzending hebben ontvangen en verwerkt.

Als je een koopovereenkomst herroept tijdens de
bedenktijd in overeenstemming met ons retour- en herroepingsbeleid, zullen wij je
uiterlijk veertien (14) dagen na de datum waarop wij je retour hebben
ontvangen, terugbetalen van herroeping van eventuele reeds gedane betalingen, inclusief verzendkosten (mits de geretourneerde
standaardproduct(en) de gehele bestelling vertegenwoordigen, en exclusief extra
kosten veroorzaakt doordat je een andere verzendmethode heeft gekozen dan de
door ons aangeboden goedkoopste standaardverzending) . Voor deze terugbetaling
gebruiken we dezelfde betaalmethode die je voor de oorspronkelijke transactie
heeft gebruikt, tenzij we een andere methode met je overeenkomen; voor
restituties worden geen kosten in rekening gebracht. Wij behouden ons het recht
om terugbetaling in te houden totdat wij de geretourneerde producten hebben
ontvangen of totdat je het bewijs levert

artikel 6. overmacht

6.1

verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging
in de levering of niet-levering veroorzaakt door omstandigheden die de nakoming
van de op verkoper rustende verbintenis verhinderen en die niet aan verkoper
zijn toe te rekenen, doordat ze niet te wijten zijn aan zijn schuld noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komen zoals – maar niet beperkt tot - oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afgekondigde nationale rouw,
werkstaking, transportmoeilijkheden, handelsbeperkingen, problemen met
douaneautoriteiten, brand, overstroming, aardbeving, faillissement van de door
verkoper ingeschakelde derden, het niet of niet tijdig leveren van goederen
door leveranciers van verkoper, storingen in de geregelde aanvoer van door
derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige
storingen in het bedrijf van verkoper of door haar ingeschakelde derden.

6.2

indien verkoper door overmacht niet of niet tijdig in staat is zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft verkoper het
recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren of wel - indien
nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is - de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is enige schadevergoeding
aan de koper te voldoen.

artikel 7. klachten

7.1

de contactgegevens van verkoper inzake klachten afhandelen kunt u vinden via
de link by-bar amsterdam die op de website te vinden is.

7.2

koper dient het product bij aflevering te inspecteren en verkoper binnen
bekwame tijd te informeren over eventuele bij de aflevering zichtbare gebreken
of andere klachten over de uitvoering van de overeenkomst. dergelijke klachten
dienen schriftelijk, volledig en duidelijk gemotiveerd te worden ingediend.

7.3

door verkoper ontvangen klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na
ontvangst beantwoord. als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, zal de verkoper dit binnen 14 dagen aan koper kenbaar maken onder
vermelding van het tijdsbestek waarbinnen koper een antwoord kan verwachten.

7.4

koper erkent dat geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of technisch
niet of lastig te vermijden afwijkingen in kwaliteit, maat, kleur, afwerking
etc. met betrekking tot de producten niet of lastig te vermijden zijn en geen
gegronde reden voor een klacht kunnen zijn. dergelijke klachten alsmede
klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn gehaald,
zijn niet gegrond. verkoper is niet aansprakelijk voor door koper geleden
schade vanwege dergelijke klachten.

7.5

koper zal zijn volledige medewerking verlenen bij een eventueel door verkoper
ingestelde terugroepactie. koper zal verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen
indien koper vermoedt dat een product een veiligheidsgebrek vertoont en
onderwerp van een terugroepactie is.

artikel 8. intellectuele eigendomsrechten

8.1

alle op de producten afgebeelde of aangeduide dan wel anderzins met de
producten verbonden merken, productnamen, logo's, modellen en ontwerpen, (de
“ie-rechten”) zijn eigendom van verkoper. de koper erkent het eigendomsrecht
van verkoper op de ie-rechten en zal zich onthouden van elk gebruik van de
ie-rechten en de koper zal zich onthouden van ieder gedrag dat schade kan
toebrengen aan of anderszins een nadelige invloed kan hebben op de ie-rechten.

8.2

terzake de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website
verwijst verkoper naar de disclaimer.

artikel 9. eigendomsvoorbehoud

9.1

verkoper behoudt zich de eigendom van alle geleverde of te leveren zaken voor,
totdat integraal aan verkoper voldaan zullen zijn:

- de door koper verschuldigde prestaties en (betalings)verplichtingen voor alle
krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken;

- vorderingen wegens tekortschieten van koper in de nakoming van deze
overeenkomst.

artikel 10. garantie en aansprakelijkheid

10.1

verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade van
welke aard ook die koper lijdt vanwege de overeenkomst. eventuele directe
schade waarvoor verkoper wettelijk gezien aansprakelijk voor is jegens koper,
zal de koopprijs nooit overschrijden. deze bepaling beoogt de aansprakelijkheid
van verkoper in geval van letselschade of overlijden niet uit te sluiten.

10.2

terzake de aansprakelijkheid van verkoper met betrekking tot de website en het
gebruik daarvan verwijst verkoper naar de disclaimer.

artikel 11. toepasselijk recht

11.1
de overeenkomsten tussen koper en verkoper worden beheerst door nederlands
recht

artikel 12. ongeldige bepalingen

12.1

indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig zou blijken te
zijn dan:

- blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht; en

- de niet werkzame bepaling dient te worden geïnterpreteerd als of omgezet in
een werkzame bepaling van zoveel mogelijk dezelfde strekking.

artikel 13. aanpassing algemene voorwaarden

13.1

deze algemene voorwaarden kunnen door verkoper van tijd tot tijd worden
aangepast. de meest recente algemene voorwaarden worden op de website
geplaatst. koper dient deze algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat
koper gebruik maakt van de website. indien koper de algemene voorwaarden niet
kan raadplegen via internet, zal verkoper op verzoek het meest recente
exemplaar van de algemene voorwaarden per email aan koper toezenden.

 

13.2 Privacy

by-bar respecteert volledig de privacy van personen die de webshop bezoeken en gebruiken. Je persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt om aan onze contractuele verplichtingen zoals uiteengezet in deze Voorwaarden te voldoen. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, de gegevens die we verzamelen, verwijzen wij je naar aan ons privacybeleid voor de manier waarop en het doel van ons gebruik van je informatie en de omstandigheden waarin we informatie vrijgeven.

13.3 Batterij-informatie

Sommige producten die by-bar verkoopt, bevatten batterijen. Batterijen en oplaadbare batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten, zijn duidelijk als zodanig gemarkeerd met het symbool van de doorgekruiste verrijdbare afvalbak. De chemische namen van de relevante gevaarlijke stoffen kunnen worden vermeld onder het symbool van de doorgekruiste verrijdbare afvalbak. Voorbeelden van dergelijke stoffen zijn lood (Pb), cadmium (Cd) en kwik (Hg).

Oude batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het normale huisvuil worden gegooid. Deze batterijen kunt u gratis inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of in een winkel. Ook gekochte en oplaadbare batterijen (zonder apparaten) kunt u persoonlijk bij ons inleveren. Stuur a.u.b. geen batterijen per post naar ons op.

artikel 14. privacy

14.1

by-bar respecteert de privacy van mensen die de webshop bezoeken en gebruiken volledig. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, zoals uiteengezet in deze voorwaarden. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies en de gegevens die we verzamelen, verwijzen wij u naar ons privacybeleid voor de manier en het doel van ons gebruik van uw informatie en de omstandigheden waarin we informatie vrijgeven.